Doktor van Schoonbergs bestiarium

Jadå, även en gammal monsterexpert som jag finns på Internet numera. Det är egentligen en nödvändighet om jag vill ta mitt ämne på allvar. Så jag finns nu både på Tumblr, Instagram, Facebook och Twitter. Klicka på någon av ikonerna nedan, för att ta dig till @bestiariet på det sociala medium du föredrar! Där ska jag lära dig allt om monster. Ja, allt jag kan, alltså. Inte vilka färger de har. Färger är jag dålig på. Så ansvaret för dem får jag lämna över till dig.

-dr van S

@bestiariet på Tumblr @bestiariet på Instagram @bestiariet på Facebook @bestiariet på Twitter

Bestiariegrejer handlas på shop.UddaApa.se!

© Johan Ragnarsson